Oslofjorden

Kyststi i Ås kommune

Ås har en kort kystsrekning med flott kyststi innerst på østsiden av Bunnefjorden. Turen går mellom Nebba i nord til Breivoll og Bonn i sør.

Les mer om kyststien og turmulighetene i Ås kommune under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Breivoll Kyststi friområde Bunnefjorden

Kyststi i Ås kommune

Kyststien i Ås starter på kommunegrensen til Oppegård i nord og går nær Bunnefjorden hele veien til Bonn i sør og kommunegrensen til Frogn kommune. Er du ute etter en kortere tur, anbefaler vi å starte på Breivoll friområde. Bildet over viser indre del av Bunnefjorden ved Breivoll en fin vinterdag.

Breivoll

Breivoll har blitt utviklet til et flott friluftsområde med mange muligheter. Her er det flere badeplasser og store gressletter. DNT har tatt over Breivoll gård og tilbyr gårdskafe, utleie av lokaler, overnatting i lavo og utleie av kajakker. Mer informasjon og åpningstider finner du på www.breivoll.dnt.no. Informasjon om badeplassene på våre sider om Breivoll badeplass.

Hvis du starter turen på Breivoll anbefaler vi kyststien nordover til Kjærnes, Nebba og opp til Svartskog og Svartskog Kolonial som serverer lunsj og godsaker. Tilbake kan man gå Oldtidsstien og på Kjærnesstien.

Langs mye av Breivoll friområde er det også mulig å følge sti som går enda nærmere sjøen enn den merkede kyststien. Noen vanskelige områder som krever forsiktighet. Se lyseblå markering i turkartet over.

Fremkommelighet: Grus- og asfaltvei. Litt middels bratt sti over til Kjærneslia. Flott område for tur med barnevogn med unntak av bakken i Kjærneslia. Det er fint å sykle denne turen, men vis hensyn til gående. Sykkelen må trilles i Kjærneslia.

Merking: Merket som kyststi.

Parkering: Flere parkeringsplassene ved friområdet på Breivoll og Breivoll gård, Avgiftsbelagt parkering ved badeplassen Kjærnes.

 

Kyststi fra Breivoll via Kjærnes til Nebba

Denne kyststien går stort sett på hyggelige veier og brede grusveier. Sti over Kjærneslia. Vi starter turen på en av parkeringsplassene på Breivoll og følger fin kyststi nordover gjennom områdene rundt Breivoll gård. Vi kommer inn på Strandengveien og følger den nordover gjennom hus og hytteområdet frem til Kjærnes badeplass. Her er det også avgiftsbelagt parkeringsplass.

Vi følger Kjærnesveien langs sjøen nesten frem til Kjærnes brygge. Her følger vi kyststiskiltet opp Kjærneslia - turen oppover lia går både på vei og sti.

Kjærnesstien

Kjærnesstien går mellom Pollevann og Kjærnes brygge. Kyststien og Kjærnesstien går sammen fra Kjærnes brygge og over Kjærneslia.

Hvis man ønsker seg en ekstra runde på i sti i skogen før man følger kyststien nordover, kan man ta inn Vårveien eller Sommerveien og gå nordover ut på Vestnebba og Speilodden. Her finner man et ok utsiktspunkt med utsikt nordover Bunnefjorden i regning Oslo (litt mange trær) og en gravrøys. Følger man merkinga, kommer man ut igjen i Sommerveien og kan fortsette videre på kyststien. Kjærnesstien fortsetter opp Brenningsmyrveien. Kjærnesstien er merket med blå T og ikke fremkommelig med sykkel.

Siste stykket opp til Nebba følger vi Nebbaveien. Nebba er et lite, idyllisk hytteområde. Fint med matpakkelunsj på brygga.kyststi Nebba Sjødalstrand Sherpa rasteplass

Nebba.

Kyststi mellom Nebba og Sjødalstrand i Oppegård kommune

Det er nå opprettet flott kyststi direkte mellom Nebba og Sjødalstrand. Flere bratte strekninger har fått gode steintrapper etter en større dugnadsinnsats og et team med Sherpaer fra Nepal. kyststi Nebba Sjødalstrand Sherpa rasteplass

Underveis er det informasjonsskilt og benkebord med flott utsikt ut over Bunnefjorden og Nesodden på den andre siden.

Sherpatrapp Nebba kyststi Sjødalstrand ÅsFremkommelighet: Fin kupert kyststi med sherpatrapper. Ikke fremkommelig med sykkel eller barnevogn.

Merking: Merket som kyststi.

Parkering: Avgiftsbelagt parkering i Kjærnes (litt sør for Nebba). Det er ikke mulig å parkere i Nebba eller Sjødalstrand.

Turalternativer tilbake til Breivoll

Når man er i Sjødalstrand har man flere alternative turmuligheter tilbake til Breivoll.

Området er godt skiltet, se kartet over og Oslofjorden turguide for detaljer. Turen fra Sjødal gård til Nebba er beskrevet under.

 

 

Skogssti Sjødal gård til Nebba brygge

Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i Sjødal gård i Oppegård kommune. Se beskrivelsen for kyststier i Oppegård om hvordan man kommer seg dit.

Fra Sjødal gård går vi sørover langs gårdsveien over jordet. Etter et stykke tar vi en sti inn i skogen til høyre og følger denne nedover lia og går inn i Ås kommune. Et stykke nedover blir stien blåmerket og kommer til et stikryss. En pil viser vei til en jettegryte som ligger ca 100 meter fra stikrysset. Etter å ha sett på jettegryta går vi tilbake til stikrysset og fortsetter stien nedover lia mot Brenningsmyra og ut på grusvei. Vi følger veien til høyre, etter hvert går den bratt nedover mot sjøen. Her treffer vi på kyststien fra Sjødalstand. Kyststien til Nebba tar av til venstre ca 50 meter før den skarpe svingen i nederst i bakken. Stien nedover er bratt men vi er straks nede ved sjøen midt blant husene i Nebba. Vi følger den smale grusveien sørover til Nebba brygge.

Fremkommelighet: Skogssti, noen våte partier. Ikke egnet for sykkel. Ikke fremkommelig med barnevogn.

Merking: Godt skiltet og blåmerket.

Parkering: Avgiftsbelagt parkering i Kjærnes (litt sør for Nebba).

Kyststi fra Breivoll sørover til kommunegrensen mot Frogn kommune.

Langs denne delen av Bunnefjorden går turen på gang og sykkelveier langs hovedveien. Kyststien fortsetter inn i Frogn kommune og ut mot Nesodden på vestsiden av Bunnefjorden. Se mere informasjon om Kyststien i Frogn kommune.

Fremkommelighet: Asfalt. Gang og sykkelvei.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Parkering: Breivoll friområde, Breivoll gård og Kjærnes. Ingen parkering ved Nebba. Det er egen kyststiparkering innerst i Bunnefjorden, langs veien til Nesodden.

Beliggenhet: Ås kommune, Viken.

Bussruter: www.ruter.no

Taxi: www.follotaxi.no, tlf 06485

Mer informasjon: Ås Turlag - https://as.dntoslo.no/ og på Breivoll gård - www.breivoll.dnt.no.

Vurdering: Veldig flott turmuligheter.

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.