Oslofjorden

Kyststi i Hurum kommune

Hurum kommune har en fantastisk flott kystlinje med kyststi gjennom store deler av kommunen.

Mere detaljer finnes under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi Sætre - Sandspollen - Storesand

Det er fin kyststi fra Sætre til Sandspollen og videre til Storesand. Vi starter turen ved marinaen i Sætre. Her er det marina, butikker og flere spisesteder.

Første del av kyststien sørover følger gangveien langs Søndre Sætreevei. Vi tar til venstre inn Engeneveien og følger Kongsdelveien sørover gjennom et gårdstun og forbi Kongsdelene kirke.

Kongsdelene kirke kyststi HurumKongsdelene kirke er en langkirke oppført i 1905.

Kyststien fortsetter oppover bakkene fra kirken til Verpentjernene.

Vi følger Verpenveien, der den svinger går vi rett frem - sørover - og kyststien går over i sti. Vi følger stien over bekken og kommer frem til Verpen badeplass.

Vi fortsetter litt opp og ned i skogkanten langs sjøen til vi kommer til Sandspollen.

I Sandspollen er det flere fine badeplasser, utedoer, kystledhytte og uthavn med flere bryggeanlegg for småbåter.

Når man kommer til parkeringsplassen ved Sandspollen har man et veivalg for turen videre.

Alternativ 1: Fortsetter turen opp grusveien og ta til venstre nedover Færgestadveien og ned til båthavna i Storesand. Fint tur med sykkel og barnevogn.

Alternativ 2:Gå ut på ut på Kinnartangen og videre langs sjøen til Slottet / båthavna i Storesand. Se mere om denne turen under.

Storesand kyststi Hurum båthavn

Båthavna i Storesand ligger lunt til i det gamle sandtaket..

Vi går på oversiden av båthavna i sandtaket og går litt opp igjen før kyststien igjen kommer ned til sjøen og fortsetter til Storesand.

Merking: Stort sett veldig bra merket med blå skilt og merker på stein og trær.

Framkommelighet:, Turen går mye på veier og gangveier. Fra Verpen til Sandspollen er det kupert sti som krever trilling av sykkel. Denne delen er ikke fremkommelig med barnevogn.

Parkering: Sætre, Sandspollen, nedsiden av Slottet eller ved Storesand. Parkeringsplassene ved Sandspollen og Slottet finner du ved å følge RV 281 og ta av ved Storsandtoppen litt sør for det høyeste punktet mellom Sætre og Storsand. Ta Færgestadveien nedover. Kjør til venstre for å komme til Sandspollen og rett frem forbi Storsand Sandtak for å finne parkeringsplassen ved Slottet.

 

Kyststi Sandspollen - Kinnartangen - Slottet

Kinnartangen kyststi Sandspollen HurumKyststien ut på Kinnartangen og sørover til Slottet går stort sett på sti i skogen langs sjøkanten.

Fra parkeringsplassen i Sandspollen følger man blåmerket vei et stykke ut på Kinnartangen. Når man er ca 400 meter fra selve tangen går kyststien over i kupert sti som ikke er fremkommelig med sykkel. Ytterst på Kinnartangen er det fine svaberg som frister med et bade. Her er det også utedo.

Kyststien sørover går på østsiden av tangen og man har fin utsikt til Oscarsborg, Håøya og etter hvert Drøbak. På vei mot Slottet passerer man badeplassen på Neset og steinbruddet der stein til Jetéen ble hentet.

Jetéen er en steinmur som ble bygd under vannet for å sperre for båttrafikk mellom Kaholmene og Håøya og mellom Håøya og Storesand. Den var ferdig i 1879 og sørget for at båter på vei inn fjorden måtte passere foran Oscarsborg festnings kanoner.

Fremkommelighet: Man kan sykle ut på Kinnartangen, men resten av turen går i skog og på svaberg og er ikke fremkommelig med sykkel.

Parkering: Sandspollen eller på nedsiden av Slottet i Færgestadveien.

Kyststi nord for Filtvet - Halvorshavn - Hermansbråten

Den enkleste måten å gå denne turen er å starte på Filtvet brygge, gå 50 meter sørover og deretter følge veien nordover. Fin sti fortsetter nordover i enden av veien og bringer oss opp til Halvorshavnveien. Tankanlegget på Halvorshavn er nå stengt. Vi går ikke ned til tankanlegget, men fortsetter grusveien oppover bakken. Etter et stykke går kyststien inn i skogen på skogssti. Vi kommer ut på grusvei og går ned bakken. Helt nede ved vannkanten ligger det en spesiell fritidsbolig, stien går opp skrenten på oversiden av bommen.

Kyststien fortsetter som skogssti og går snart bratt oppover lia. Vi kommer inn på grusvei som vi fortsetter oppover. Vi holder utkikk etter en sti som bringer oss nordover og inn på grusveien opp til Hermannsbråten.

Fremkommelighet: Fin grusvei og sti som fint kan sykles mellom Filtvet brygge og Halvorshavn. Fra Halvorshavn og nordover er stien ikke egnet for sykkel, mye bæring. Hvis du sykler bør man følge Halvorshavn-veien opp til hovedveien.

Merking: En del merker, kunne vært bedre.

Parkering: Filtvet brygge. Flere parkeringsplasser på Filtvet.

Mat: Lunch eller middag på restauranten Villa Malla i Filtvet.

Kyststi Filtvet - Tofte

Fin tur med flere fine badeplasser, viker og svaberg. Kan kombineres med lunch på Villa Malla eller på kafe i Tofte.

Vi starter turen på Filtvet brygge (båtanløp fra Oslo om sommeren) og følger veien sørover til restauranten Villa Malla. Her kan man bade eller kose seg med god mat. Vi går på nedsiden av restauranten til fyret.

Filtvet fyr HurumFiltvet fyr

"Den første fyrlykta på Filtvet Fyrstasjon ble tent i 1840 og ble oppsatt i gavlveggen i en privat bygning bak den nåværende fyreiendommen.  Etter hvert som skipstrafikken økte utover på 1800-tallet, fikk også fyret større betydning.  Christiania og Drøbak Havnekommisjon vedtok derfor å erverve egen eiendom på stedet i 1874, og påbegynte deretter  byggingen av en ny fyrstasjon på et oppfylt skjær - slik den nå ligger." Teksten er hentet fra, og du finne mere informasjon på http://www.filtvetfyr.no/

Rett sør for fyret er det et lite naust med fin sitteplass hvis man vil nyte matpakka i strandkanten.

For å komme videre sørover må vi gå opp på grusveien som går på oversiden av Villa Malla.

Vi kommer etter kort tid til en fin trebru og Ekrebukta - Filtvet strand badeplass (se bildet under).

Ekrebukta kyststi Hurum

Ekrebukta

Like sør for badeplassen ligger Filtvet båthavn.

Kyststi Hurum North Sea TrailVi følger Moloveien og Båtstøveien sørover. Når Båtstøveien svinger vestlig ser vi etter et skilt med pil i sørlig retning og følger stien sørover på nedsiden av flaggstanga.

Etter litt ser vi en ny grusvei som går bortover bergene. Vi følger den mot en hytte, når vi nærmer oss hytta i enden av gangveien går vi på skrå nedover mot svabergene og følger sjøkanten sørover(se bildet).

Vi kommer til Engersvik - en steinstrand på nedsiden av dyrket mark. Vi følger veien opp fra sjøen og går den bratte bakken i sørlig retning.

På toppen kommer vi inn på en hyttevei som vi følger litt østover, deretter sørover. I T-krysset følger vi veien nedover til sjøen og vi kommer ned til den idylliske Gammelvika som har en fin badeplass. Området er en del av Filtvet gård.

Gammelvik badeplass kyststi Hurum

Gammelvika

Gammelvika er en del av Filtvet gård. Her det en stor gresslette, bålplass og sandstrand. Vi følger kyststien sørover i sjøkanten til vi kommer til Vestervika.

I Vestervika følger vi veien opp fra sjøen ca 200 meter før vi igjen går sørover på stien i skogen (stien starter ved åpen plass, veikryss). Etter litt oppoverbakke og noen knauser kommer vi inn på Røedstøaveien som bringer oss videre sørover. I veikrysset i dumpa følger vi veien nedover til sjøkanten og vi har kommet til Rødstøa badeplass og Vestre Røed båtforening og båthavn.

Ramsvik kyststi HurumVi går opp på sørsiden av båthavna og følger Røedstranda-veien opp bakken og videre sørover. I enden av veien følger vi flere tretrapper oppover lia og kommer ut i veien Røedsodden - som vi følger sørover.

I svingen får vi en fantastisk utsikt sørover over starten på ytre Oslofjord - vi ser Tofteholmen rett frem med Horten i bakgrunnen. I sørøst ser vi sørsiden av Son og Jeløya.

Vi følger veien videre til vi kommer ned i Ramsvika (bildet). Ramsvika har en steinstrand, men har to tøffe stupebrett på østsiden av vika.

I Ramsvika kan man enten fortsette langs veiene til Tofte eller fortsette videre i vannkanten langs bukta, forbi Rulletostranda og ut på svabergene.

Følger man kysten kommer man etter hvert til en liten bukt med en bitte liten sandstrand, her bør man følge skogen nordover, via et par fraflyttede hus og inn på Bergstien. Vi følger deretter Bispeveien frem til hovedveien og deretter gangveien til Tofte sentrum.

I Tofte sentrum finner man flere butikker, kafeer og flere fine badeplasser.

Framkommelighet: Ikke egnet for sykkel. Ikke fremkommelig med barnevogn.

Merking: Noen kyststimerker, men dårlig mange steder (2014) . Les beskrivelsen over eller skriv ut kartet.

Distanse: 7 km

Rundtur: Ta Buss eller taxi tilbake.

Tips: Om sommeren kan man ta båten fra Oslo til Son. Båten stopper på Filtvet brygge.

Parkering: Skiltet parkering i Filtvet, Parkeringsplass i Tofte.

Kyststi Tofte - Rødtangen - Holmsbu

Oversikt kyststien Preisserstranda TofteEn fantastisk tur, en av Oslofjordens fineste og mest uberørte kyststistrekninger. Stien har en rekke med flotte bade- og fiske-plasser. Bratt noen steder, men fremkommelig for de fleste. Med noen unntak går stien stort sett nær vannkanten og gir oss flott utsikt sørover mot Holmestrand, Horten og Jeløya. Turen mellom Tofte og Holmsbu er ca 15 km lang. Et godt alternativ er å gå turen en vei og ta bussen eller taxi tilbake til Tofte.

Sagene - Sandbukta

Vi starter turen ved Sagene lengst vest i Tofte. Vi følger veien gjennom båthavna og videre vestover mot Preisserstranda badeplass. Etter et stykke kommer vi til en litt bratt oppstigning til fjellryggen som går ut på den smale Østnestangen. Vel oppe får vi en flott utsikt østover mot Tofte, se bilde til høyre. Her deler kyststien seg. Stien til venstre går ut på selve Østnestangen, helt ut til fyrlykta. Stien til høyre er snarveien til Sandbukta. Stiene møtes igjen på andre siden av fjellryggen, nesten nede i vannkanten i Sandbukta. I sandbukta finner vi to flotte badeplasser - Sandbukta øst og Sandbukta vest.

Fremkommelighet: Fin grusvei og sti første del frem til Preisserstranda. Siste del er litt bratt og ikke fremkommelig med sykkel og barnevogn.

 

Alternativ rute Sagne - Sandbukta

En bedre sti går lengre oppe i åsen mellom Sagene og Sandbukta. Følg veien gjennom båthavna, men ta til høyre rett etter og følg veien ca 500 meter nordover før stien går vestover, opp i åsen og ned igjen til sjøen ved Sandbukta. Eventuelt kan man lage en rundtur ut av disse to alternativene.

Framkommelighet: God sti.

Parkering: Ved Sagene i Tofte.

Sandbukta - Ertsvika

Første del fra Sandbukta ut på Ertvikodden går på smale stier gjennom krattskog og over knauser og svaberg. Et stykke rundt Ertsvikodden kommer vi inn på en grusvei som går inn til Ertsvika. Her finner vi Ertsvika badeplass.

Fremkommelighet: Første del av turen som går på sti er ikke egnet for sykkel og barnevogn. Grusveien passer for alle. Grei tur hvis man vil gå østover fra Ertsvika.

Sandbukta Tofte Hurum

Sandbukta og Østnestangen sett fra østsiden.

Ertsvika - Knatvoldstranda

Kyststi Ertsvika HurumVi fortsetter grusveien ved Ertsvika ca 250 meter innover før stien starter på venstre siden. Stien går gjennom tykk skog og over en spennende bru over en bekk (se bilde til høyre). Etter litt kommer vi til turens bratteste stigning opp fjellskrenten. Hvis man går forsiktig og passer på barna kommer de fleste som er litt gode til beins opp denne skråningen (ca 20 høydemeter) og opp på platået på vestsiden. Stien fortsetter gjennom skog og mark, krysser en hyttevei og ned på andre siden ved Knatvoldstranda camping og badeplass.

Fremkommelighet: Ganske bratt. Ikke fremkommelig med sykkel og barnevogn. Krever gode bein.

Knatvoldstranda - Skjøttelvik

Denne delen av kyststien går stort sett på hytteveiene i område. Sti et kort stykke ved Haraldstangen/Haraldsfjell naturreservat.

Fremkommelighet: Veiene passer for alle, mulig å trille sykkel på stien gjennom Haraldsfjell naturreservat. Ikke fremkommelig med barnevogn.

Skjøttelvik - Rødtangen

Svaberg ved RødtangenVed Skjøttelvik tar stien en snarvei vestover og vi kommer ned til Skjøttelvik badepass. Kyststien fortsetter videre vestover langs veien før den går over i sti i skogen rett før veien kommer ned til sjøen igjen. Stien fortesetter i skogen gjennom Solfjellåsene naturreservat. Stien går over i kjørevei gjennom et boligfelt, og etter et stykke tar kyststien av ned til venstre forbi en bukt og videre gjennom mer naturreservat før den deler seg: Snarveien vestover mot Rødtangen eller ned til venstre mot sjøen. Stien til venstre anbefales hvis det ikke er for store bølger og sterk vind. Stien går ned til sjøen og går stort sett i sjøkanten vestover. Etter et stykke møter vi den andre stien og vi fortsetter vestover siste stykke frem til Rødtangen Camping.

Fra Rødtangen Camping fortsetter vi langs sjøkanten ut på odden hvor vi finner Rødtangen Tåkeklokke. Selve kyststien bryter til høyre litt før klokketårnet. Etter å ha sett på klokketårnet kan man velge om man følger den merkede kyststien midt mellom hyttene eller går på svabergene helt ytterst (se bilde til høyre). Etter et stykke på svabergene er veien videre sperret og vi må følge stien langs gjerdet inn til den merkede kyststien igjen. Vi følger kyststien og veien videre frem til Rødtangen brygge.

Fremkommelighet: Fin skogssti. Turen langs sjøen er litt krevende. Gå indre vei hvis det blåse mye. Ikke sykkel eller barenvogn.

Rødtangen brygge - Holmsbu

Første del av denne kyststien følger Rødtangveien mot Holmsbu. Underveis passerer vi Quality Spa & Resort Holmsbu hvor vi eventuelt kan strekke ut etter en lang tur. Stien starter igjen der veien Isrenna tar opp til høyre fra Rødtangveien. Veien går over i sti og ned i en bekkedal før den går opp igjen og kommer inn på veien Tillaløkka og går ned igjen mot hovedveien.

Rett før parkeringsplassen fortsetter stien i skogkanten til høyre og oppover i lia. Vi kommer inn på Halvdanveien som vi følger et kort stykke før kyststien igjen går opp til høyre og oppover på skogssti. Vi fortsetter oppover og kommer inn i et boligfeltet. Vi følger veien oppover og nordover. Stien går nedover igjen og vi får fin utsikt ut over Drammensfjorden og Holmsbu havn. Vi går ned tre-trappa og følger veien ned til sentrum av Holmsbu. I Holmsbu er det mange muligheter for lunch eller middag.

Fremkommelighet: Første del er smal trafikkert asfalt vei. Siste del frem til Holmsbu som delvis går på sti i terrenget er ikke egnet for sykling og ikke fremkommelig for barnevogn. Man kan følge Rødtangveien helt frem til Holmsbu.

Kyststi Holmsbu - Verket

Krevende kyststi mellom Verket og Holmsbu.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Parkering:Sætre, Sandspollen, Storesand, Filtvet, Tofte, Sagene, Holmsbu.

Taxi: Hurum og Røyken Taxi, www.02850.no tlf 02850.

Buss: www.ruter.no

Beliggenhet: Hurum kommune, Buskerud

Vurdering: Veldig fine turer.

Kyststien i Hurum er en videreføring av kyststien i Røyken.

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.