Oslofjorden

Kyststi nord i Fredrikstad kommune

Flotte turmuligheter langs kysten nord i Fredrikstad.

Flere detaljer under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi Saltnes - Engelsviken

Grensa mellom Fredrikstad og Råd kommune går rett sør for Saltnes. Kyststien i Fredrikstad henger sammen med kyststien i Råde kommune.

Fremkommelighet: Fint å sykle.

Distanse: 3,5 kom

Kyststi Engelsviken - Flåtavika - Storesandvik - Grundvik

Kyststien sørover fra Engelsviken følger Moloveien sørover, på bakketoppen før den går ned til båthavna tar vi den lille veien som går rett øst og så sørover. Vi følger småveien sørover til vi kommer til badeplassen Flåtavika. Her er det gresslette, en langgrunn sandstrand og fine svaberg.

Kyststi Engelsviken Flåtavika Fredrikstad

Flotte svaberg sør for Flåtavika badeplass.

Ved Flåtavika har vi et veivalg, den merkede kyststien går noen hundre meter inn fra sjøen, men det er også fint å gå i strandkanten.

Smauet kyststi Engelsviken FredrikstadAlternativ 1: Vi fortsetter turen sørover på svabergene. Ved å gå litt frem og tilbake og rundt bratte områder blir dette en tur som kan anbefales for alle. Vi fortsetter i vannkanten til vi kommer til en fin sørvendt sandstrand. Vi går over denne og opp en litt bratt skråning/sti oppover og vekk fra sjøen. Om litt kommer vi inn på den merkede kyststien.

Alternativ 2: Vi følger den merkede kyststien østover inn i landet ca 50 meter sør for badeplassen. Kyststien følger veiene sørover, forbi en parkeringsplass og deretter opp på kollen hvor vi møter den andre alternative ruta.

Vi fortsetter den blåmerkete stien i sørvestlig retning gjennom litt forblåst furuskog og kommer etter hvert ned på flotte glattskurte svaberg. Vi fortsetter sørover og vi får igjen et veivalg:

Alternativ 1: Følge vannkanten sørover så langt det går frem til en kløft som sperrer videre ferdsel og følge vannkanten og stien nordover til den møter stien fra alternativ 2 under.

Alternativ 2: Gå i østlig retning, og følge blåmerket sti i skogen til man møter stien fra alternativ 1.

Vi fortsetter på den blåmerkete stien østover over våtmarksområdet innerst i bukta (se bildet) via Smauet og kommer inn på litt bedre vei. Når vi kommer til parkeringsplassen i enden av Smaugsveien skal vi gå sørover mot sjøen igjen, kyststien går i østlig retning igjen etter et kort stykke.

Vi følger kyststien og kommer frem til et område med svaberg. Vi holder oss først litt opp fra vannet (på baksiden av flaggstanga som står der) og finner en sti i skogen som bringer oss ned til vannkanten. Vi fortsetter i vannkanten til vi kommer til Storesandvik. Det er en fin badeplass i Storesandvik.

Storesandvik

Storesandvik kyststi Fredrikstad Engelsviken

Panoramautsikt over sundet ved Storesandvik.

Fra Storesandvik følger vi veien nordover (ikke langs vannkanten) et stykke før kyststien går opp på Steggeberget.

Gravrøys Steggeberget kyststi FredrikstadSteggeberget

Første del av stien oppover går på steinlagt vei, vi følger de blå merkene oppover. På toppen av Steggeberget finner vi en stor gravrøys fra bronsealderen.

På veien opp får man fantastisk utsikt over skjærgården hvis man går litt sør for stien.

Stien fortsetter i nordlig retning og kommer til slutt ned på veien som går til Storesandvik. Vi følger denne videre i nordlig retning til vi kommer til Grundvikveien - som vi følger i sørlig retning ned til Grunnvik. Beskrivelsen av turen videre fortsetter litt lengre ned på siden.

Retur til Engelsviken: Hvis man vil gjøre denne turen til en rudtur finner man en sti i skogen rett på andre siden av veien der kyststien kommer ned på Storesandvik veien etter å ha vært på Steggeberget. Denne kommer ut på veiene ved Engelsviken som man eventuelt kan følge til Flåtavika eller rett til Engelsviken.

Parkering: I Engelsviken. Følg skilting.

Fremkommelighet: Fint med barnevogn og sykkel fra Engelsviken til Flåtavika. Resten av turen er kun egnet som fottur. Alternativ rute for sykkel tegnet inn i kartet over med grønn strek.

Merking: Stort sett bra, men noen steder må man se seg godt om for å finne de blå kyststimerkene.

Kyststi Grunnvik - Elingårdkilen - Star - Hankøsundet/Vikane

Kyststi Fredrikstad north sea trailVi følger veien ned til Grunnvik og følger veien langs vannkanten til vi kommer til Grunnvik badeplass, et ypperlig sted for en pause.

Vi fortsetter veien nordover og kommer ned i Buvika. Her stopper veien og vi fortsetter nordover langs vannkanten. Kyststien går så opp skråningen og inn i skogen. Vi følger stien nordover, forbi Bastevikdammen, til vi kommer ut på veien Rødebråtan.

Vi følger denne veien nordover til vi kommer ut på Engelsvikveien. Vi går over veien og følger gangveien østover til vi kommer til bunnen av Elingårdkilen. Her er det bensinstasjon og nærbutikk. Vi fortsetter østover forbi Huseby og Hankø Golfklubb, rett ved buss-skuret ved golfklubben går vi over veien og går sørover på Vallestrandveien.

Vi følger Vallestrandveien så langt det går og fortsetter rett frem i enden av veien, gjennom skogen og vi kommer frem til en trapp som bringer oss ned til Star badeplass.

Fra Star badeplass fortsetter vi oppover Ytterstadveien til vi kommer til Mølledammen, et idyllisk sted for en pause. Mere informasjon om dammen og Elingaard Herregård som ligger like ovenfor finnes på www.ostfoldmuseene.no.

Vi fortsetter oppover veien og tar Elinborgveien sørover, den tar av rett før vi kommer frem til hovedhuset på gården. Vi følger deretter skogsbilveiene gjennom Elingårdskogen (noen skilt, se også kartet over). Etter et godt stykke på skogsbilvei kommer vi ned til sjøen i Hankøsundet.

Hankøsundet kyststi Freddrikstad

Flott sandstand og brygge der kyststien kommer ut av Elingårdskogen og ned til Hankøsundet.

Vi følger veien og skilt videre og oppe på åskollen kommer vi inn på Sareptaveien som vi følger ned til Theastranda badeplass og videre frem til Nærbutikken og marinaen i Vestre Vikane.

Parkering: Innerst i Elingårkilen, ved Star badeplass, Hankø Marina.

Fremkommelighet: Stien i skogen mellom Grunnvik og Rødebråtan er ikke egnet for sykkel, en del trilling. Ikke fremkommelig med barnevogn. Resten av turen er fin sykkeltur med noen krevende partier.

Merking: En del merking, men noen steder litt vanskelig å finne frem. Ta med kartet over.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Parkering: Engelsviken, Hankø Marina i Hankøsundet.

Beliggenhet: Nord i Fredrikstad kommune, Østfold

Vurdering: Flotte turområder.

Andre kyststier i området:

Til oversikt over kyststi i Fredrikstad, Kyststien i Råde, Kyststi på Hankø, Onsøystien

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.