Oslofjorden

Ansvarsfraskrivelse

www.oslofjorden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av bruken av informasjon fra dette nettstedet.

  1. Dette nettstedet og hele dets innhold er levert uten noen form for garanti. Dette gjelder likeledes innhold fra innholdsleverandører og samarbeidspartnere. Vi kan ha mottatt feil informasjon, misforstått, informasjon kan ha blitt skrevet feil.
  2. Informasjon på dette nettstedet må ikke brukes til navigasjon
  3. Informasjon om stupebrett og dybder må ikke brukes for å avgjøre om man kan bade, stupe eller hoppe på stedet. Du må selv avgjøre om dette er sikkert. Husk at det er mange stupeskader hvert år. Studer skilt og pålegg gitt på stedet. Bunnforhold kan endre seg. Pass alltid på barna selv om det er grunt.
  4. Enhver link til tredjemanns-server er utenfor vårt ansvarsområde, på samme måte som innholdet eller påliteligheten av sidene det linkes til.
  5. Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at informasjon på dette nettstedet er så nøyaktige og presise som mulig. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for tap, skade og følgevirkninger ved bruken av informasjon fra dette nettstedet. Vi anbefaler deg alltid å verifisere viktig informasjoner innen de blir brukt. Dette gjelder spesielt informasjon om stuping og navigasjon.

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.