Oslofjorden

Kyststi i Ås kommune

Ås har en kort kystrekning innerst i Bunnefjorden - Mellom Nebba i nord til Breivoll og Bonn i sør.

Les mere om kyststien og turmulighetene langs sjøen under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Skogssti Sjødal i Oppegård kommune til Nebba brygge i Ås kommune

Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i Sjødal gård i Oppegård kommune. Se beskrivelsen for kyststier i Oppegård om hvordan man kommer seg dit.

Fra Sjødal gård går vi sørover langs gårdsveien over jordet. Etter et stykke tar vi en sti inn i skogen til høyre og følger denne nedover lia og går inn i Ås kommune. Et stykke nedover blir stien blåmerket og kommer til et stikryss. En pil viser vei til en jettegryte som ligger ca 100 meter fra stikrysset. Etter å ha sett på jettegryta går vi tilbake til stikrysset og fortsetter stien nedover lia mot Brenningsmyra og ut på grusvei. Vi følger veien til høyre, etter hvert går den bratt nedover mot sjøen. Her treffer vi på kyststien fra Sjødalstand. Kyststien til Nebba tar av til venstre ca 50 meter før den skarpe svingen i nederst i bakken. Stien nedover er bratt men vi er straks nede ved sjøen midt blant husene i Nebba. Vi følger den smale grusveien sørover til Nebba brygge.

Fremkommelighet: Skogssti, noen våte partier. Ikke egnet for sykkel. Ikke fremkommelig med barnevogn.

Parkering: Avgiftsbelagt parkering i Kjærnes (litt sør for Nebba).

Kyststi mellom Nebba og Sjødalstrand

Det er i nå opprettet en fin kupert kyststi direkte mellom Nebba og Sjødalstrand.

Fremkommelighet: Fin kupert kyststi. Ikke fremkommelig med sykkel eller barnevogn.

Merking: Merket som kyststi.

Parkering: Avgiftsbelagt parkering i Kjærnes (litt sør for Nebba).

Kyststi fra Nebba til Breivoll via Kjærnes

Denne kyststien går stort sett på hyggelige grusveier og stier. Vi tar utgangspunkt i Nebba brygge og følger Nebbaveien sørover. Vi tar til høyre inn Sommerveien og første avstikker inn på venstre side langs husene og tar en skarp sving til høyre. Innerst veien går det en kort sti over til Kjærneslia som vi følger ned til sjøen hvor vi finner Kjærnes badeplass og en liten parkeringsplass. Vi følger Strandengveien videre sørover. Der hvor Strandengveien går vekk fra sjøen fortsetter vi videre langs sjøen på stien videre til Breivoll badeplass og parkeringsplassen der..

Fremkommelighet: Grusvei, Skogssti.

Merking: Merket som kyststi.

Parkering: Parkering ved friområdet på Breivoll, Avgiftsbelagt parkering i Kjærnes.

Kyststi fra Breivoll til kommunegrensen mot Frogn kommune.

Langs denne delen av Bunnefjorden går turen på gang og sykkelveier langs hovedveien. Kyststien fortsetter inn i Frogn kommune og ut mot Nesodden på vestsiden av Bunnefjorden. Se mere informasjon om Kyststien i Frogn kommune.

Fremkommelighet: Asfalt. Gang og sykkelvei.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Parkering: Breivoll og Kjærnes. Det er egen kyststiparkering innerst i Bunnefjorden, langs veien til Nesodden.

Beliggenhet: Ås kommune, Akershus.

Bussruter: www.ruter.no

Taxi: www.follotaxi.no, tlf 06485

Vurdering: Fine turmuligheter.

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.