Oslofjorden

Kyststi Rygge kommune

Rygge kommune har blåmerket kyststi gjennom hele kommunen, ca 34 kilometer. Kyststien går delvis på vei og delvis i terrenget. Deler av turen går i fantastisk flotte omgivelser med nærhet til både land og sjø. Flere muligheter for bespisning underveis.

Beskrivelse av turen finnes under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi Feste - Larkollen

Vi starter turen på Feste, helt nord i Rygge kommune, på grensen til Moss kommune. Her finner du badeplassene Festestranda og Festehøy.

Vi fortsetter sørover til Fuglevik hvor du finner Fuglevik Camping, Fuglevik Marina og badeplassene Fuglevikstranda og Ilastranda. Det er parkeringsplass i Fuglevik.

Sørover fortsetter vi i vannkanten et stykke før stien går inn i skogen. Etter en stund kommer vi ut på Årefjordstangen. Vi fortsetter så langs sør vi kan komme, ut på et flott område som kalles Rompa.Kyststi Rompa Rygge

Rompa, et flott sted.

For å komme videre sørover må vi må legge kursen nordover samme veien vi kom et stykke for å komme rundt Årefjorden.

I nordenden av Årefjorden følger kyststien småveier et stykke fra sjøen. Etter ca 2 kilometer på vei kommer vi ned til fjorden igjen. Årefjorden kyststi Rygge

Årefjorden sett fra østsiden.

Vi fortsetter den idylliske veien videre langs østsiden av Årefjorden. Etter hvert fortsetter kyststien på sti i skogen. Vi kommer ut igjen på veien som går til Evjetangen. Vi tar til venstre og fortsetter veien østover langs nordsiden av Evjesundet. Innerst, der hovedveien deler seg og går vekk fra sjøen skal vi ta til høyre og raskt ta stien på venstre side av veien forbi dammen.

Hvis vi følger veien vekk fra Evjesund kommer vi til Evje golfbane hvor man kan kjøpe seg en matbit på Evje Golf kro.

Stien fortsetter oppe i lia i Vardåsen sørover og kommer ned til grusveien på sørsiden av Evjesund. På denne delen av kyststien må sykkelen trilles. Ikke fremkommelig med barnevogn over Vardeåsen.

Evjesund kyststi Rygge

På sydsiden av Evjesund.

Kyststien sørover fra Evjesund følger Evjesundveien sørover til badeplassen Botnerbaugen. Her er det stupebrett, svaberg og en lun bukt. Fra Botnerbaugen følger vi RV119 sørover. Vi holder til høyre inn Billmannsbakken og kommer ned til sundet mellom fastlandet og øya Kollen.

Larkollensundet kyststi Rygge

Sundet mellom land og øya Kollen. Her er det en liten badeplass.

Vi fortsetter veien videre opp på hovedveien og tar straks av til høyre inn Tollbuveien. Her passerer vi på oversiden av badeplassen på Tollerstranda. Etter et stykke er vi tilbake på hovedveien og fortsetter sørover til Støtvig Hotel hvor vi også finner en kiosk.

Sørover fra hotellet følger kyststien RV119 og videre inn Rørvikveien. Der hvor Rørvikveien svinger mot sør kan man gå ned til Duestranda. Har man dårlig tid, kan man fortsette RV119 sørover og møter på kyststien igjen innerst i Rørvikbukta.

Larkollen

Engholmstranda kyststi RyggePå østsiden av bukta tar vi Engholmveien sørover til den flotte Engholmstranda. Enhgholmstranda har fin sand og er et populært sted for kiting og vindsurfing. Se bilde til høyre.

Vi fortsetter sørover via Langestrand, Larkollen Camping, Nordre og Søndre Nesbukt før vi kommer til sørenden av Larkollen-neset og den flotte Nesetstranda.

Ved lavvann kan vi ta en avstikker ut på øya Danmark som ligger rett utenfor Nesetstranda.

Fremkommelighet: Fin sykkeltur. Noe trilling noen hundre meter over Vardåsen.

Parkering: Fuglevik, Botnerbaugen, Larkollen.

Distanse Feste - Larkollen: 24 km

Kyststi Larkollen Camping - Råde Grense

Kyststien fortsetter i nordøstlig retning langs Kurefjorden, via badeplassene Sørbukta, Møvikstranda og Kureskjæret.

Kurefjorden kyststi Rygge fugletårn

Panoramautsikt over Kurefjorden fra fugletårnet.

Kyststi Rygge fugletårn Kurefjorden

Kurefjorden naturreservat

Kurefjorden er en grunn sidefjord til Oslofjorden på grensen mellom Rygge og Råde. Reservatet omfatter den innerste delen av fjorden med tilhørende holmer og skjær. Fjorden er meget grunn.

Naturreservatet er et viktig våtmarksområde som beite-, hekke- og overvintringsområde for fugl og verne om et interessant dyre- og planteliv.

På Kuremyra ved Kurefjorden naturreservat finner vi et flott Fugletårn.

Innerst i Kurefjorden går Kyststien litt inn i landet, på grus og asfaltveier.

Kyststien kommer ned til sjøen igjen nordøst i Kurefjorden, på grensa til Råde kommune.

Les mere om kyststien i Råde .

Fremkommelighet: Fin sykkeltur. Fint med barnevogn mellom Larkollen og indre del av Kurefjorden. Siste del frem til grensen mot Råde er noe krevende å sykle og ikke fremkommelig for barnevogn.

Parkering: Larkollen.

Distanse Larkollen - Grensen til Råde: 10 km

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Beliggenhet: Rygge kommune, Østfold.

Parkering: Mangemuligheter. God plass ved Botnerbaugen og ved Larkollen Camping.

Kyststi i området:

Det er fin kyststi i Moss kommune - kyststien fortsetter i Råde kommune.

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.