Oslofjorden

Kyststi i Svelvik kommune

I Svelvik er det kyststi fra Svelvik sentrum til grensen mot Sande kommune. Kyststien går i meget varierende terreng, fra travle hovedveier til smale stier i tett skogsterreng - og alt i mellom.

Beskrivelse av turen finnes under kartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi Svelvik kommune

Kyststien i Svelvik er totalt 13.5 kilometer lang og strekker seg fra Svelvik sentrum til grensen mot Sande kommune.

Vi starter turen i idylliske Svelvik sentrum - som er en av høydepunktene på turen. Her er det fin småhusbebyggelse, hyggelige småveier, mange butikker og spisesteder og ikke minst nærhet til sjøen. Første del av kyststien er meget godt merket i smågatene sørover og går ned til sjøen der det er mulig.

Batteriøya

Vi tar en avstikker over trebroen ut på Batteriøya. Her er det en fin park med gode fiskemuligheter.

Forsvarsanlegget på batteriøya ble bygd under Napoleonskrigene for å hindre engelske skip å komme inn i Drammensfjorden. Det eldste anlegget på øya er fra 1801, dagens kanonbatteri er en rekonstruksjon.

Kyststien videre følger små villaveier via Trulsestranda helt sør i Svelvik by.

Vi følger villaveiene frem til Fv319 og denne videre sørover på gang og sykkelveien, forbi nedkjøringen til Homansberget Camping og badeplass, til vi igjen ser sjøen. Her går kyststien ned til venstre, ved Håmannsveien, og videre over jordet i retning sjøen. Stien går deretter over bekken og gjennom våtmarksområdet (her kan det være veldig vått..) til parkeringsplassen ved Knemstranda badeplass.

De som har sykkel eller barnevogn kan med fordel holde seg på gangveien til de kommer til Bokerøyveien og gå rett ned til parkeringsplassen ved Knemstranda.

Ved Knemstranda badeplass er det utedo, benker og gode parkeringsmuligheter.

Kyststien sørover fra Knemstranda fortsetter ut over Bokerøyveien, rett frem, til man kommer til sjøen på sørsiden av Bokerøya. Her starter en fin sti (egnet for sykkel) som går langs vannkanten til man kommer til Fv319 og fugletårnet.

Grunnane naturreservat kyststi SvelvikGrunnane naturreservat

Grunnane naturreservatet byr på fin kystnatur og rikt fugleliv med en flott utsikt utover Drammensfjorden. Området er på ca. 2.940 mål.

Det er det registrert mer enn 130 ulike fuglearter. Så lenge det er isfritt er området et populært tilholdssted for blant annet gråhegre, fiskeørn, ender, gjess, storskarv og svaner.

En rekke trekkfugler benytter området som landingsplass vår og høst.

Strandsonen består hovedsakelig av havsivaks og tett sivskog (takrør).

Flott fugletårn

Svelvik jeger og fiskeforening har satt opp et flott fugletårn i sørvestenden av Grunnane Naturreservat. Her er det ideelt å studere fuglelivet. Det er en egen liten parkeringsplass ved fugletårnet. Fugletåret ligger rett ved Fv319 sør for Svelvik.

Kyststien videre sørover fra Grunnane naturreservat går i stor grad langs Fv319 - som ikke har egen gangvei. Det er noen steder mulig å gå ved siden av veien, men det er ikke egnet sti. Denne delen er ikke egnet for sykkeltur med små barn da veien har stor trafikk.Grunnane naturreservat kyststi Svelvik

Panoramautsikt fra toppen av fugletårnet i Grunnane naturreservat.

Vi Følger Fv319 videre sørover til den forlater sjøen. Her får vi et viktig veivalg:

Alternativ 1: Opp i lia langs grusveien bortenfor det gamle drivhuset. Vi følger den merkede kyststien opp i skogen langs grus og traktorveier. Etter hvert går kyststien over i tildels kupert og bratt skogssti som absolutt ikke er fremkommelig eller tilrådelig med sykkel (vi har prøvd..). Høyeste punkt på denne turen er ca 140 meter over havet, antagelig en de høyeste punktene på kyststien i rundt Oslofjorden. Underveis er det et fint utsiktspunkt med utsikt over ytterste del av Drammensfjorden og Grunnane. Kyststien fortesetter oppe i lia til den kommer ned igjen og krysser Fv319 ved Sand. En stor, fin omvei for å slippe å gå langs den trafikkerte Fv319. Deler av stien kan være ganske så våt etter regnvær.

Alternativ 2: Vi fortsetter langs Fv319 til den merkede kyststien kommer ned igjen fra alternativ 1 - ved Sand.

Kyststien mellom Sand og Ulvika

Sand Svelvik Kyststi

Utsikt over Drammensfjorden ved Sand.

I Sand er det bussholdeplass og nærbutikk.

Ved Sandsveien forlater vi Fv319 og går i sørøstlig retning ned til sjøen igjen ved Sand. Her finner vi Sandstranda badeplass. Vi følger strandkanten sørover til bukta svinger ut igjen. Her forlater vi vannkanten og følger stien over brua over bekken og går rett frem, sørover. Kyststien følger skogsveien over Bergeråsen og kommer ned i Ulvika. Utedo i skogen før Ulvika.

Fremkommelighet: Lett fottur.

Kyssti Svelvik Ulvika BergerbuktaKyststien mellom Ulvika og Berger

Ulvika er en liten fin vik med litt steinstrand og en stor gresslette. Utedo 100 meter før Ulvika langs stien til Strand.

Stien videre fra Ulvika starter nede på stranda, men går raskt opp i terrenget. Stien deler seg her, alternativet langs vannkanten kan ved høyvann og bølger være vanskelig fremkommelig. Alternativet ved høyvann går litt oppe i lia, men kommer raskt ned til sjøkanten igjen.

Stien fortsetter sørover i skog, på svaberg og fjæresteiner frem til Berger brygge.

 

Berger brygge Svelvik kyststiBerger brygge

Berger brygge er nå ødelagt av tidens tann, men brygga var tidligere viktig for transport av varer til teksilfabrikken på Berger. Mere om tekstilfabrikken kan man lese om på wikipedia

Fra Berger brygge er det fin grusvei til nordenden av Bergerbukta. Her ligger badeplassen Stikkern med fine rødlige svaberg. Her er det også en utedo.

Fremkommelighet: Kyststien mellom Ulvika og Berger Brygge er kun fremkommelig til fots. Noen krevende til tider glatte partier. Fin grusvei mellom Berger brygge og Bergerbukta.

 

Bergerbukta - Leinastranda ( grense mot Svelvik) Stikkern Bergerbukta kyststi Svelvik

Den idylliske Bergerbukta har flere fine badeplasser som vi går forbi på vår vei sørover.

Stikkern badeplass med sine flotte svaberg ligger på nordsiden av bukta. Her er det utedo.

Vi går forbi Berger båthavn og ned til sjøkanten igjen.

Innerst i bukta finner man en lang smal sandstrand ved Parken badeplass. Her er det flere benker og lekeapparater for barn.

Vi følger vannkanten videre langs bukta og går opp på veien ved pumpestasjonen. Her er det også en liten parkeringsplass.

På sørsiden finner vi badeplassen Blindsand og på andre siden av odden, Leinastranda.

Her har vi kommet til grensen til Sande kommune, mere informasjon om turen videre sørover finner du på sidene for kyststi i Sande kommune.

Fremkommelighet: Lett fottur. Stien går litt på sandstrand, men hvis man har barnevog finnes det en alternativ vei litt innenfor stranda. Siste stykket av stien frem til Leinastranda er ikke fremkommelig med barnevogn og sykkel.

Parkering: Liten parkeringsplass innerst, midt i Bergerbukta.

Om kyststien i Svelvik

Hvis man ikke har anledning å gå hele kyststien er området fra Sand til Bergerbukta og videre inn i Sande kommune absolutt å anbefale.

Hvis man går fra sør mot nord kan man ta ferga over til Hurumlandet og fortsette kyststien ut langs andre siden av Drammensfjorden og videre helt til Oslo når man kommer til Svelvik. Se Turveier og kyststi i Hurum for mere informasjon.

 

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Beliggenhet: Svelvik kommune, Vestfold.

Merking: Stort sett veldig bra.

Parkering: Flere steder i Svelvik by, ved Knemstranda, Fugletårnet, Sand, Bergerbukta. Følg skilting.

Rundtur: Det går buss langs Fv319 - mange stoppesteder slik at man kan planlegge å ta bussen tilbake.

Buss: www.vkt.no

Taxi: www.vestfoldtaxi.no/ - 334 20 200

Total vurdering: Mange flotte områder, til tider litt mye langs trafikkert vei.

Mere info om Svelvik: www.svelvikportalen.no

Flere turmuligheter i området:

Turveier og kyststi i Sande - Turveier og kyststi i Hurum

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.