Oslofjorden

Kyststi Halden kommune

Halden kommune har fin sammenhengende kyststi gjennom hele kommunen, totalt ca 7,4 mil. Kyststien går fra grensen til Sarpsborg kommune til Riksgrensen mot Sverige.

Flere detaljer under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi Røsneskilen - Svalerødkilen

Kyststien i Halden starter i nord ved brua over grenseelva mellom Sarpsborg og Halden kommune.

Hvis man er på vei nordover finner man mere informasjon om Kyststien i Sarpsborg kommune.

Røsneskilen kyststi Halden turkart

Bildet viser bekken innerst i Røsneskilen en tidlig morgen i november. Rim og frostrøyk. Halden kommune til venstre, Sarpsborg kommune til høyre.

Kyststien går først langs innerste del av Røsneskilen og deretter opp på Røsnesåsen før den går ned i Svalerødkilen.

Hvis men ferdes til med sykkel eller barnevogn må man ikke gå over Røsnesåsen, men følge grusveien som går på vestsiden av Røsnesåsen frem til Svalerødkilen. Denne turen er markert med grønn strek i kartet over. Denne veien går forbi avstikkeren opp til Bjønnhøla, en liten steinhule ca 250 meter ovenfor veien.

Fremkommelighet:. Langs Røsneskilen er det fint for alle. Veien over Røysnesåsen er ikke fremkommelig med barnevogn og er absolutt ikke egnet for sykling. Ta trusveien på vestsiden av Røysnesåsen hvis du ikke er til fots.

Parkering:

Kyststi Svalerødkilen - Sponvika

kyststi Svalerødkilen Sponvika HaldenKyststi på småveiene mellom Svalerødkilen og Sponvika.

Svalerødkilen

Hyggelig bukt med mange hytter.

I Svalerødkilen går vi ned til Svalerødkilen badeplass eller vi kan fortsette rett frem og fortsette på på småveiene utover mot Sponvika.

Sponvika

Sponvika er et hyggelig, gammelt tettsted ytterst i Ringdalsfjorden/Iddefjorden. Her er det fine turmuligheter ut på Kjeøya - med mange tyske løpegraver og badeplassene Grønnbukt og Pina.

I Sponvika finner man Sponvika Vertshus hvor man man kjøpe seg litt godt å spise og drikke om sommeren.

Fremkommelighet: Smal asfaltert vei hele veien. Noe lokaltrafikk.

Parkering:

Kyststi Sponvika - Svinesund

Svinesund bro Sverige kyststi HaldenKyststi mellom Sponvika og gamle Svinesund tollstasjon.

Kyststien starter på småveiene langs sjøen i idylliske Sponvika, men går raskt inn i kuperte terreng hele veien frem til Svinesund. Kyststien går hovedsakelig inne i skogen oppe i høyden og det er lite utsikt til sjø.

Svinesund

Fremmed ved gamle Svinesund bro kan man ta en tur ut på broen og se på utsikten, eventuelt helt over til kafeen på svenskesiden. Høyt ned, det er gangvei på begge sider av broen. Bildet viser den nye Svinesundbroen.

For å fortsette kyststien videre mot Halden går vi over gamle E6 ved gangfeltet.

Fremkommelighet: Hovedsakelig kupert sti i skog og mark. Stedvis grus og asfaltvei. Ikke fremkommelig med barnevogn. Ikke egnet for sykkel, smal sti. Sykkel må bæres og trilles flere steder.

Parkering:Stor parkeringsplass rett ved den gamle Svinesundbrua.

Kyststi Svinesund - Isebakke

Kyststien starter på nordsiden av den store parkeringsplassen ved den nedlagte tollstasjonen på norsk side.

Hvis man har god tid bør man ta avstikkeren ut på Hjelmkollen fort. Her er det flott utsikt ut over Iddefjorden og de to Svinesundsbruene.

Fremkommelighet: Hovedsakelig sti i skog og mark. Ikke fremkommelig med barnevogn. Krevende å sykle.

Parkering: Stor parkeringsplass rett ved den gamle Svinesundbrua.

Kyststi Isebakke - Remmen

Remmendalen kyststi Halden IsebakkeKyststien sørover fra Isebakke går hovedsakelig langs hovedveien - på fin gang og sykkelvei.

Siste stykket frem til Remme renseanlegg går på sti i skogen i Remmendalen naturreservat.

Remmendalen er en frodig bekkedal med edelløvskog og over 60 hekkende fuglearter. Opp til 110 forskjellige fuglearter har vært observert i dalen.

Fremkommelighet: Separat gang og sykkelvei langs hovedveien. Skogssti i Remmendalen. I Remmendalen må man delvis trille og løfte sykkelen over bruer og trenedfall. Remmendalen er ikke fremkommelig med barnevogn.

Parkering: Remmen og Isebakke

Kyststi Remmen - Halden sentrum

kyststien Halden Remmen IddefjordenTuren starter ved renseanlegget på Remmen. Her er det et fint informasjonsskilt om kyststien i Halden.

Fra informasjonskiltet går vi sørover og krysser Refneveien, følger bakken ned mot jernbanen og går stien mot vest langs jernbanen og under jernbaneovergangen

Etter jernbaneundergangen kommer vi ned til sjøen rett innenfor Brattøya (se bildet).

Det er det fin kyststi videre langs sjøen over områdene kalt Refne, Hollenderen, Tyska, over broa til Mølen og videre langs bryggene frem til Torget i Halden sentrum.

På torget finner man det man terenger for å ha det godt på tur; bl.a. baker, matbutikker, kafeer og restauranter. Flere spisesteder helt nede på kaia.

Fremkommelighet: Fin sykkeltur med et par utfordringer langs sjøen. Fin trilletur med barenvogn mesteparten av veien hvis man starter i Halden sentrum.

Parkering: Remmen

Kyststi Halden sentrum - Knardal

Fra Halden sentrum går kyststien opp mot og igjennom deler av Fredriksten festning. Videre følger den villaveier frem til skogen ved Knardal.

Fremkommelighet: Blanding av vei og sti. Bratt sti opp mot Fredriksten festning er ikke fremkommelig med sykkel eller barnevogn. Hvis man sykler kan man følge alternativ rute (merket med grønn strek) i kartet over.

Parkering:

Kyststi Knardal til Ystehede

Første del fra Knardal går i skogen før den kommer opp på Hovsveien. Vi følger Hovsveien sørover til den ender ved Hov Rideskole.

Her kan man velge å gå den private veien ned til Iddefjorden for å besøke steinbruddet hvor steinblokken til Gustav Vigelands Monolitten ble hentet ut og skipet til Oslo. Helt nederst følger man en bratt sti med ledetau ned til selve steinbruddet.

Ved enden av Hovsveien blir kyststien til skogssti. Etter et stykke i skogen kommer man til et meget bratt parti ned i Stordal og videre til Torpbukta og inn på Furuvarpveien.

Vi følger Skriverøveien videre til Ystehede.

Fremkommelighet: Det er fint å sykle på veiene, men de delene av kyststien som ikke går på vei er tildels vanskelig å sykle, stedvis veldig bratt og krever noe tung bæring. Ikke fremkommelig med barnevogn.

Parkering:

Kyststi Ystehede til Bakke

På vei sørover krysser kyststien Fv22 og går et lengre parti langt i fra sjøen. Siste stykket frem til Bakke går på sjøsiden av Fv22.

Fremkommelighet: Delvis litt krevende å sykle. Ikke fremkommelig med barnevogn.

Parkering:

Kyststi Bakke til Berby

Folkå naturreservat kyststi Halden Bakke BerbyKyststien går stort sett i sjønær skog inn til Enningdalselva og Berby.

Fremkommelighet: Første delen sørover går på gamle grusveier og er fremkommelig med barnevogn. Siste delen er smal skogssti og er ikke fremkommelig for barnevogn. Krevende sykkelterreng, noe trilling og litt bæring må påregnes.

Parkering:

Kyststi Berby til Riksgrensen mot Sverige

kyststi riksgrensen Sverige Halden

Fin grus- og traktorvei frem til riksgrensen mellom Norge og Sverige. Bildet viser en av grensestolpene og brua over elva som renner i grensen.

Fremkommelighet: Grus og traktorvei.

Parkering:

Kyststien i Bohuslen

Kyststien i Bohuslen fortsetter nordover til Svinesund. Lang rundtur hvis man tar hele turen rundt Iddefjorden på en dag. Mere informasjon om kyststien i Bohuslen kommer snart.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Framkommelighet: Varierende, se beskrivelsene.

Merking: Hele kyststien i Halden kommune er godt merket med blå kyststiskilt og merker.

Beliggenhet: Halden kommune, Østfold.

Vurdering: Lang flott kyststi.

Mere informasjon: Masse bra informasjon finnes på www.facebook.com/pages/Turer-i-Halden-og-omegn/

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.