Oslofjorden

Kyststi nord i Sarpsborg

Fine turmuligheter sørover fra Skjærviken ved grensen til Fredrikstad kommune langs kysten av Ullerøy til Kvastebyen, Skjebergkilen og Høysand.

Mere informasjon under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi Skjærviken - Revebukta

Fra Skjærviken ved grensen mot Fredrikstad kommune går kyststien utover på vestsiden av Ullerøy. Første del er en fin grusvei, men kyststien blir snart smal sti og går inn i skogen og ned i Langvika hvor det er våtmark. En trebro bringer oss over bekken Stordiket. Kyststien fortsetter i vannkanten og deretter opp Talbergåsen.

Talbergåsen Kyststi Hunnebunn Sarpsborg

På Talbergåsen er det flere utsiktspunkter ut over Hunnebunn.

Etter å ha passert toppen av Talbergåsen kommer kyststien først inn på en Traktorvei og videre på gårdsveier frem til Talbergveien og Talberggårdene.

Fra Talberg til Revebukta camping og badeplass må vi følge følger Åserødveien sørover. Ved Ørebekk starter kyststien igjen, vi går rett frem ned mot vannet, over bekken og vi er straks fremme på badeplassen i Revebukta. Her er det toalett og benker.

Distanse: ca 7,5 km

Fremkommelighet: Første del fra Skjærviken til Talberg er stort sett smal skogssti med noen bratte partier. Det kan være litt vått nede i Langvika. Ikke egnet for sykkel, en del bæring og mye trilling. Ikke fremkommelig med barnevogn. Fra Talberg til Revebukta er det fint å sykle på lite trafikkerte småveier.

Merking: Merket som kyststi.

Kyststi Revebukta - Olseng marina

Fra Revebukta følger kyststien traktorveien langs sjøkanten et stykke før den går over i skogssti som går på oversiden av et par hytter før den kommer frem til Helle.

Helle kyststi Sarpsborg Ullerøy

Kyststien litt nord for Helle.

Fra gårdsveien til Helle tar kyststien inn i skogsterreng over Langfasten og frem til Brevik. Her følges sti og vei frem til Bukkenesviene og videre mot Olseng.

Distanse: ca 5 km

Fremkommelighet: Mye sti, noe traktorvei og småveier. Ikke egnet for sykkel, ikke fremkommelig med barnevogn.

Merking: Merket som kyststi.

Kyststi Olseng marina - Skjebergkilen marina

Distanse:

Fremkommelighet: Fint å sykle, noen strekninger på smal sti i skog, men stort sett småveier. Noe trafikk siste stykket på Ullerøyveien.

Merking: Ikke merket som kyststi høsten 2015

Kyststi Skjebergkilen marina - Falkensten båthavn / Horneskilen

Kyststien starter i det nordvestre hjørnet av den store parkeringsplassen ved Skjebergkilen marina og følger stier og småveier frem til Falkensten båthavn.

Fremkommelighet: Stort sett fint å sykle med unntak av en trapp underveis og siste stykket frem til Falkensten båthavn. Kyststien går her ned en bratt skrent og vi anbefaler syklende sterkt å følge hovedveien ned bakken til Falkensten båthavn og videre innover Horneskilen.

Merking: Merket som kyststi. Hvis man kommer fra Falkensten båthavn kan det være vanskelig å oppdage hvor man skal gå opp skrenten. Kommer man til jernbaneskinnene ved det gamle steinbruddet i sjøkanten har man gått for langt.

Kyststi Horneskilen - Kvastebyen - Høysand

Turen starter ved kyststi-informasjonsskiltet innerst på vestsiden av Horneskilen. Vi følger stien innover, går over brua over elva og går videre over beitemarka innerst i Horneskilen til den kommer ut på Kapellanveien.

Horneskilen kyststi Sarpsborg Kvastebyen Høysand

Beitemarka innerst i Horneskilen.

Informasjonsskilt for kyststien påpeker at turen over beitemarka skjer på eget ansvar. Hund må holdes i bånd. Vi valgte å følge veien rundt da det ble vel mange nærgående kyr og brennesle. Veien rundt veksler mellom hyggelig gårdsvei og trafikkert vei uten fortau/gangvei (denne alternative veien er merket med grønt i kartet over).

Horneskilen Feriehjemmet Kvastebyen kyststi SarpsborgEtter beitemarka fortsetter kyststien i sørøstlig retning på Kapellanveien før den går opp tretrappa og inn i skogen. Stien fortsetter vekselvis på småveier og stier til den er fremme ved Borregaardsarbeidernes feriehjem med campingplass og offentlig badeplass.

Etter badeplassen fortsetter kyststien et lite stykke langs sjøen før den går opp på småveier mellom hytter og hus frem til Walberg båthavn.

Fra Walberg båthavn følger kyststien bilvei frem til Høysand, med unntak av et kort stykke innerst i Skjebergkilen hvor den krysser våtmarksområdet på en fin sti og trebro.

På Høysand er det en populær is-kiosk om sommeren og muligheter til å kjøpe seg litt mat i båthavna.

Fremkommelighet: Beitemarka innerst i Horneskilen har dårlig sti og krever gummistøvler når det er vått i terrenget. Ikke fremkommelig med sykkel. Resten av kyststien veksler mellom vei, grusvei og sti med noen trapper. Noe bæring av sykkel må påregnes. Fint å sykle mellom Feriehjemmet og Høysand.

Merking: Merket som kyststi.

Parkering: Høysand, Walberg, Falkensten båthavn

Vurdering:

Kyststien fortsetter sørover fra Høysand

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Parkering: Høysand, Skjebergkilen marina

Beliggenhet: Sarpsborg kommune, Østfold

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.