Oslofjorden

Onsøystien - Kyststi i Fredrikstad

Onsøystien går langs kysten på gamle Onsøy kommune - fra Gressvik og ut til Foten, Mærrapanna og Hankø. En av Oslofjordens fineste turområder.

Mere informasjon under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Gressvik

Vi starter turen i Gressvik ved fergeleiet til Fredrisktad byferge.

Turen går først i sørlig retning på veier, forbi en del industri som hindrer ferdsel langs vannkanten. Vi følger sykkelvei nr. 1 eller prøver å holde vannkanten der det er mulig.

Vi følger veien ut på Krossnes og veien Krosneslund til enden - opp bakken og langs industribyggene. Helt i enden av veien starter en fin, lang skogssti som kommer ut i Sturødbakken rett før Vikerkilen. Vi tar første vei til venstre og kommer etter litt ned til båthavna i Vikerkilen.

Vikerkilen

Vikerkilen er en flott vik med båthavn og noen gjesteplasser. Stien går bak husene på brygga.

Vikerkilen Onsøystien kyststi Fredrikstad

Faratangen

Vi følger grusveien utover på Faratangen, hold til høyre når veien deler seg. Nede ved sjøen finner vi Faratangen badeplass, med to fine sandstrender og flotte svaberg. Ypperlig sted for en rast eller et bad.

Fjellskilen

Fjellskilen Onsøystien Fredrikstad

Panoramautsikt ut over Fjellskilen, Faratangen midt på bildet.

Fjellskilen Onsøystien kyststi FredrikstadVi følger merkene til Onsøystien innover Fjellskilen i varierende terreng, fra fin hyttevei til sti i skogen og et par korte trapper. Hvis du har med sykkel så må den bæres og trilles et par steder. Ikke fremkommelig med barnevogn.

Helt innerst går vi over en liten trebro og vi kommer ut på et lite stykke dyrket mark.

Vi holder sjøsiden av åkeren og fortsetter i skogen utover på andre siden av Fjellskilen. Stien her er dårlig merket, men vi skal holde oss langs kysten - inne i skogen.

Vi passerer på nedsiden av gården og fortsetter i lia bortover, stien går deretter nedover og vi kommer ut på Stensvikveien. (Vi følger vei C og D - langs sjøen).

Når vi kommer til skilt med "Snuplass - Parkering forbudt" og asfalten slutter, går stien til venster på nedsiden av hytta i enden av veien.

Etter et kort stykke på sti ned skråningen er vi tilbake på en hyttevei. Vi følger denne videre ned bakken og tar stien til venstre gjennom skogen ned til Stenvik badeplass. Her er det en fin sandstrand og flotte svaberg samt en gammel bunker fra krigens dager.

Vi fortsetter Onsøystien utover og følger kyststimerkingen. Vi holder til venstre og kommer til en trapp som leder oss ned til Solbukta.

Solbukta

Solbukta er et fint leirsted som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Her er det sommerkiosk og en hyggelig liten gjestehavn.

Ytterst i Solbukta ligger Torskeholmen badeplass.

Vi går innover langs bryggene og fortesetter rett frem innerst i bukta. Vi kommer ut på Solbuktaveien som vi følger frem til Øyenkilveien.

Vi følger Øyenkilveien i nordvestlig retning, ca 250 meter, forbi båthavna og opp til Fotenveien. Vi følger Fotenveien og tar første vei til venstre. Vi kommer frem til porten til Torgauten fort.

Torgauten fort

Torgauten fort ble etablert av tyskerne under andre verdenskrig. Etter krigen ble fortet overtatt av norske styrker, og det ble lagt ned i 1993. Det er nå museum og omvisning på fortet til oppsatte tider om sommeren. Du kan lese mere om Torgauten fort på www.festningsverk.no/Torgauten.htm.

Vi fortsetter utover veien langs Torgauten fort, vi følger kyststimerkingen til høyre og kyststien blir en fin grussti som bringer oss opp på toppen av kollen. Her får vi flott oversikt ut over Oslofjorden - vi ser Strømtangen fyr. Vi følger stien nedover og holder til høyre når den deler seg. Hvis man følger stien rett frem kommer man ned til sjøen - men ferdsel denne veien mot Foten er stengt av en privat eiendom.

Stien kommer inn på en gruvei som vil følger ned mot sjøen. Kyststien følger veien opp til høyre, vi følger den opp bakken, kyststien blir en skogssti med en bratt kneik ned og etter litt er vi på Foten badeplass og friområde.

 

Foten

Foten badeplass Fredrikstad Onsøystien

Foten badeplass

Foten badeplass og friområde er det stupetårn, flott sandstrand og svaberg. Man kan gå utover mot Strømtangen fyr.

For å komme videre på kyststien må vi gå veien inn mot parkeringsplassen og tar stien opp i skogen rett før parkeringsplassen. Vi kommer ned i den indre delen av Helleskilen. Her er det båthavn og en liten badeplass.

Kyststien fortsetter ut langs kilen og opp på fjellet medllom Helleskilen og Djupeklo. Etter en fin sti i skogen kommer vi inn på en vei som leder oss til Djupeklo.

Djupeklo

På Djupeklo er det stor fin badeplass.

Oksrødkilen

Fin bukt på kyststien.

Fremkommelighet: Kyststien nordover til Slevik er stort sett fin sti i skog og mark, noen bratte pariter. Ikke egnet for sykkel eller barnevogn.

Blåsopp

Blåsopp er et flott utsiktspunkt på kyststien mellom Oksrødkilen og Slevik. Toppen ligger 34 meter over havet og man ser ut over Onsøyskjærgården, fra Strømtangen Fyr til Hankø. På klarværsdager ser man Færder Fyr. Her er det også oppmurt bålplass og en retningsviser som man kan bruke til å orientere seg.

Blåsopp utsikt kyststien Onsøystien Fredrikstad Slevik Oksørdkilen

Panoramautsikt fra Blåsopp. Strømtangen til venstre. Sauholmen rett frem, Til høyre ser man Slevikkilen og Mærrapanna.

Slevik Onsøystien kyststi FredrikstadSlevik

Den fine Onsøystien slutter i Slevik. Her finner vi en hyggelig båthavn med stupebrett ytterst på kaia og Slevikstranda badeplass med sandstrand og svaberg på andre siden av bukta. Innerst i kilen, på andre siden av brua finner vi en liten idyll - se bildet.

Hvis man starter turen i Slevik og går sørover - finner man starten på kyststien nesten ytterst på bryggene - den starter med en trapp opp på knausen.

Videre nordover mot Mærrapanna må vi gå langs hovedveien. Her er det ikke fortau eller gangvei.

Mærrapanna og Geitøya

På veien nordover passerer vi Mærrapanna. Mærrapanna er et flott naturreservat og friområde med fine tur og bademuligheter. På Geitøya er det en fin uthavn.

Parkering: Det er stor parkering ved Mærrapanna. Parkering i Slevikkroken ved Slevik.

Vikane / Hankø

Kyststien fortesetter nordover eller man kan ta båten til Hankø og gå en fin rundtur på Hankø.

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Startpunkter: Gressvik, Foten, Djupeklo, Mærrapanna, Vikane

Distanse: Gressvik - Foten, ca 12 km.

Merking: Varierende. Noen steder er det ikke merket og man kan ha god hjelp av kartet over.

Framkommelighet: Blanding av sti og skogsveier. Sykkel må trilles og bæres noen steder. Helt i nord går kyststien langs smal vei, bare delvis med gangvei.

Parkering: Foten, Djupeklo, Mærrapanna

Beliggenhet: Onsøy, Fredrikstad kommune, Østfold

Vurdering: En av Oslofjordens fineste turområder.

Tilbake til oversikt over kyststier i Fredrikstad kommune

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.