Oslofjorden

Kyststi i nordre del av Sandefjord

Stokke var tidligere en egen kommune, men ble i 2017 delt og innlemmet i Tønsberg og Sandefjord kommune. I området er det totalt 14 km merket kyststi. I tillegg til de merkede kyststiene er det fine turveier gjennom store deler av området.

Beskrivelse av turene finnes under turkartet.

Forklaring til kartet                  

Kyststi fra grensen mot Tønsberg (sør for Vear) til Brunstad

kyststi Stokke ved SandoddenFin rusletur på småveier mellom Vear og Brunstad. 2/3 av denne delen av kyststien går et stykke fra strandkanten.

Vi starter turen på kyststiparkeringsplassen i Bekkeveien eller parkeringsplassen ved Sandodden badeplass og følger kyststien / veien sørover. Der hvor hyttebegyggelsen i Vear slutter, kommer vi inn i Sandefjord kommune. Ved Sjuestokk går kyststien inn i landet.

Turen går forbi golfbanen til Vestfold Golfklubb. Her er det kafe som er åpen alle dager i høysesongen - med enkle lunsjretter, kaker, vafler, kaffe og diverse kioskvarer. Utenom sesong er det selvbetjent kiosk (kun kontant betaling) i den røde bua mellom hull 9 og 10. Her kan man få kjøpt kaffe, pølser og kioskvarer samt drikke.

På Brunstad går kyststien forbi Himalaya klatrepark - som har klatreutfordringer til både liten og stor. Spennende sted.

Vi fortsetter turen på oversiden av det enorme Oslofjord Convention Center - vi får fint innsyn til anlegget flere steder. Alternativt kan man gå på ned til sjøen på nordsiden av Oslofjord Convention Center. Se turbeskrivelse "Rundtur på Brunstad" under.

Etter Oslofjord Convention Center går kyststien ned til Vestfjorden igjen.

Distanse: 5 km.

Fremkommelighet: Egnet for barnevogn og sykkel. Litt lokaltrafikk noen steder.

Parkering: På Vear eller Brunstad.

Rundtur på Brunstad

kyststi Rossnesodden Brunstad StokkeDet er nå opparbeidet en ny fin kyststirundtur på Brunstad via den nye badeplassen på Rossnesodden og langs sjøen forbi Oslofjord Convention Center.

Merking: Godt merket.

Fremkommelighet: Rundturen er godt egnet for barnevogn og sykkel med unntak av et lite stykke i fjæra mellom Rossnesodden og Oslofjord Convention Center - ca 100 meter med bæring.

Parkering: Egen kyststiparkering rett etter golfbanen før man kommer til Oslofjord Convention Center.

Kyststi Brunstad -Trælsodden - Melsomvik

Kyststi Stokke Svarteberg BrunstadFørste del sørover fra Brunstad går på grusvei, men etter badeplassen på Brunstad går stien over i litt krevende sti.

Bildet viser kyststien ved Svarteberg, litt sør for Brunstad. Kyststien fortsetter ut på Trælsodden før den svinger i nordvestlig retning innover langs Melsombukta mot Melsomvik. Her ligger Melsomvik badeplass; Plassane, Smedodden og Sandbånn.

Trælsodden

Ute på Trælsodden finner man 3 skytestillinger fra 2. verdenskrig og flere fredede gravrøyser fra jernalderen.

Melsomskogen natursti

Naturstien går fra Melsom videregående skole til Melsomvik, fra Trælsodden er det felles sti med kyststien. Langs naturstien står det informasjonsplakater som omhandler natur- og kulturforhold i området.

Distanse: ca 3,4 km

Fremkommelighet: Fin sti i terrenget. Ikke fremkommelig med sykkel eller barnevogn.

Parkering: Melsomvik båthavn eller ved Brunstad.

Vurdering: Fin kyststi i hyggelig turterreng.

Kyststi Melsomvik - Solnes - Vårnes

Kyststi Stokke North Sea trailDistanse: ca 2,7 km kyststi.

Vi starter turen i Melsomvik og følger Solnesveien sørover - litt opp i lia og så helt ned til Solnes båthavn. Kyststien går inn i skogen sør for den søndre brygga.

Fra Solnes båthavn går kyststien ganske mye opp og ned i lia sørover mot Vårnes. Litt bratt noen steder og en trapp underveis ( se bildet). Denne delen av kyststien er absolutt ikke fremkommelig med barnevogn og sykkel.

Alternativ rute er å følge kyststien som går opp i lia litt før man kommer ned til Solnes båthavn. Man kommer da opp i Minørveien som man følger sørover via Storevarveien til Vårnes. Denne delen kan ikke sykles, men med litt innsats får man trillet sykkelen opp.

På Vårnes er det fin parkeringsplass for kyststien og Vårnes badeplass.

Fremkommelighet: Deler av denne turen går i terrenget og er ikke egnet for barnevogn og sykkel - men det finnes alternative ruter på oversiden.

Parkering: Melsomvik båthavn, Vårnes

Merking: God merking

Sti Vårnes - Storevar - Feen - Bogen

kyststi turvei Feenskogen StokkeFin, umerket turmulighet fra parkeringsplassen i Vårnes til Bogen.

Fra Vårnes følger vi Storevarveien sørover, vi går inn Strandliveien og kommer til Storevar badeplass.

Vi følger Strandliveien sørover inn i Fetjakilen og vi tar NESTE SISTE vei til høyre - vi går veien rett oppover og finner stien som fortsetter litt oppover i lia før den svinger sørover.

Vi følger stien sørover i sørøstkanten av Feenskogen, etter hvert blir det en traktorvei som blir bedre og bedre, til slutt kommer den ut på Fv303. Det er noen veivalg underveis, men vi følger stort sett stien/traktorveien rett frem der det er mulig på vei sørover. Bildet viser stien i Feenskogen.

Hvis man går turen i motsatt retning er det noen flere veivalg. Følg med på kartet.

Vi følger Fv303 siste stykket frem til Bogenveien som vi følger ned til Bogen. Det er ikke gang og sykkelvei langs Fv303.

Fremkommelighet: Ikke fremkommelig med barnevogn. Sykkel må bæres og trilles noen steder.

Merking: Ikke merket som kyststi.

Parkering: Vårnes, Storevar badeplass eller Bogen

Kyststi - rundtur Bogen kai - Sundåsen

Bogen kai kyststi fiskeplass StokkeMerket rundtur på sti og vei i idylliske Bogen.

Vi starter turen ved parkerings- og badeplassen i Bogen. Vi følger kysten sørover ut på Nallbergodden, derfra følger vi sti og vei i skogen opp til Sundåsen fort. Her er det fantastisk utsikt. Vi følger grusveien ned til parkeringsplassen i Bogen.

Videre følger vi veien nordover fra parkeringsplassen til Bogen kai. Her er det gode fiskemuligheter, benker og grill. Den spreke kan ta en rundtur på stien som går opp i åsen bak Bogen kai.

Distanse: 3 km.

Fremkommelighet: Den delen av kyststien som går på vei ( Bogen - Sundåsen ) er egnet for barnevogn. Man kan ikke gå hele rundturen med barnevogn. Fint å trille også langs veien nordover mot Bogen kai.

Merking: Bra

Parkering: Stor parkering i Bogen og ved Sundåsen fort.

Turvei Bogen - Sand

Denne veien er ikke merket som kyststi hele veien. Man følger den merkede kyststien fra Bogen sørover langs sjøen. Når man kommer til parkeringsplassen ute på Nallbergodden følger man hytteveien sørover.

Etter litt kommer man inn på Gleaveien - som man følger til sørover til Sand. Etter litt ser man et skilt "Parkering / Sti til sjøen" - vi går forbi dette da det ikke er spesielt fint å gå langs sjøen i Gleabukta.

Når Gleaveien svinger oppover mot hovedveien, går vi motsatt vei - ned mot huset. Rett før huset går det en sti langs jordet over til Sandsveien. Hvis man sykler kan man eventuelt ta Gleaveien opp til vei Fv303.

Fremkommelighet: Fint å sykle og gå. En bratt bakke.

Merking: Ikke merket som kyststi.

Parkering: Bogen eller liten parkeringsplass i Gleaveien (skiltet)

Kyststi - Praktisk informasjon ut på tur!

Beliggenhet: Langs kysten i tidligere Stokke kommune, nord i Sandefjord kommune, Vestfold.

Parkering: Mange av parkeringsplassene for kyststien er skiltet fra RV 303.

Taxi: http://www.vikentaxi.no - 33 30 11 11

Buss: www.vkt.no

Flere turmuligheter i området:

Oversikt over kyststi og turveier i Sandefjord

Turveier og kyststi i Larvik kommune - Turveier og kyststi i Tønsberg kommune - Turveier og kyststi i Færder kommune

Share  

Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.