Oslofjorden

Torås fort

Kommando tårn Torås fort kyststi TjømeTorås fort ligger midt på Tjøme sør for Havna. Spennende område med mange militære installasjoner og flott utsikt ut over Tjøme og områdene rundt.

Fortet ble etablert av Forsvaret 1939 som ledd i utbyggingen av Ytre Oslofjord festning. Anlegget ble senere videreutviklet av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.

Anlegget inngikk i et omfattende system av militære støttepunkter og fungerte som ett av flere flankefort på hver side av Oslofjorden. I 1999 ble fortet sikret (Kilde: Skilt ved Torås fort).

Området er i dag åpnet for publikum og man kan studere de forskjellige installasjonene inkludert 3 kanoner på nært hold.

Bildet viser kommandosentralen på Torås fort.

Turen til Torås fort kan fint kombineres med en rusletur i områdene rundt fortet - via Havna. Mere informasjon om turen rundt Torås fort.

Kanonene ved Torås

Kanon Torås fort Kyststi Tjøme

Fra sommeren 1942 var det totalt fire 15 cm L/50 Bofors kanoner på fortet. Kanonen på kanonstilling nr 1 var opprinnelig plassert på Rauøy i Østfold der den var blitt avfyrt mot tyskerne 9 april 1940. I fjellet under kanonstilling nr 1 er det en stridsforlegning med plass til ca 15 mann. (Kilde: Skilt ved kanon 1)

Kanon Torås fort TjømeTekniske data for kanon nr 1:

Kaliber 15 cm
Rekkevidde 19 500 meter
Utgangshastighet 900 meter/sekund
Prosjektilvekt 45 kg
Bemanning 11 personer

Det er i dag 3 kanoner igjen på Torås fort.

Inne i Torås fortBunker Torås fort Tjøme

De fleste bunkerne er vanligvis avstengt, noen har dører som er låst, andre områder er murt helt igjen.

Det arbeides nå med muligheten for å åpne opp fortets indre igjen. Interessegruppa for Torås fort på Tjøme har nylig åpnet opp en gjennmurt bunker og ønsker å vise frem fortets indre til interesserte. (Vennligst ta kontakt med oslofjorden.com hvis du vet noe mere om dette).

Optisk Telegraf ved Torås fortOptisk telegraf Torås fort Tjøme

På området finner man også en rekostruksjon av en optisk telegraf. Optiske telegrafer var et signalsystem som ble brukt under Napoleonskrigen fra 1808.

I noen land bygde man ut systemet til å støtte hele alfabetet og dermed ordmeldinger. Den norske versjonen støttet 230 ulike tallkoder som så ble tydet ved hjelp av kodebøker.

Stasjonene sto med ca 4 kilometers avstand og fantes på strekningen Halden til Oslo og Oslo til Kristiansand og senere videre til Bergen. Inntil 4.000 mann var beskjeftiget med systemet. Andre stasjoner i området sto på Eidenetoppen og Hønsøfjellet.

Systemet var meget effektivt og en melding kunne gå fra Oslo til Kristiandsand på noe over en time.

Mere informasjon om den optiske telegrafen er tilgjengelig på skiltet ved rekonstruksjonen og på Wikipedia.

(Kilde: skilt ved Torås fort)

Mere informasjon

Mere informasjon: www.festningsverk.no/toraas.htm


Copyright (c) www.oslofjorden.com - Ansvarsfraskrivelse   Vår bruk av informasjonskapsler   Følg oss på Facebook.  Prøv Oslofjorden turguide.